Over De Horde

We kwamen helemaal van daar
Nu zijn we hier
En planten we onze vlag

Met Theater Het Badhuis in Nijmegen als stevige thuisbasis richt De Horde zich op regio Oost en van daaruit het hele land. We willen het aanbod van jeugdpodiumkunsten in het oosten van Nederland weer op peil brengen. Dat doen we met artistiek onderscheidende professionele voorstellingen, veel ruimte voor jonge makers om hun talenten te vinden én door nauwe samenwerking met andere makers, organisaties en podia in het oosten.

Missie

Kinderen en jongeren beschikken van nature over een rijke fantasie. Wij zien het als onze missie om de verbeeldingskracht te beschermen én aan te wakkeren. Theater is bij uitstek geschikt om deze te vieren en daarin is De Horde gespecialiseerd. We verwonderen en ontregelen het publiek met onze vindingrijkheid die creativiteit stimuleert in zowel denken als maken. Met onze voorstellingen verkennen we maatschappelijke thema’s van alle kanten en voeden we een open houding. Onder het motto ‘Wees jezelf, ontdek een ander’ geven we iedereen een plek en willen we iedere bezoeker ‘aan’zetten.

Visie

De Horde maakt beeldend theater met een dynamische afwisseling van speelstijlen. Het publiek ervaart zowel detail als totaal, en alles wat we doen mag gezien worden. De signatuur van De Horde kenmerkt zich door drie elementen. Binnen de voorstellingen wordt altijd gebruik gemaakt van combinaties van (spel)technieken zoals objecttheater, muziek, spel, multimedia en maquettes. Met de afwisselende inzet van technieken ontstaat variatie in schaal en een veelheid aan perspectieven. Het ene moment is alle aandacht gericht op het persoonlijke detail om vervolgens moeiteloos om te schakelen naar de grote verhalen waartoe mensen zich hebben te verhouden. En tenslotte laat De Horde niet alleen het verhaal zien, maar ook hoe dit wordt gemaakt: recht voor de ogen van het publiek en met alles wat voor handen is. Transparantie is het sleutelwoord. Deze manier van maken laat alle ruimte om fantasie de vrije loop te laten en hersens of handen te laten spreken. Zo nodigen we ons publiek uit aan te haken en binnen én buiten het theater andere werelden te zien.

Het team

Bestuur 

Harry Hummels (Secretaris)
Erica Schoeman (Algemeen bestuurslid)
Martijn Van Rensch (Voorzitter)
Stijn Stevens (Penningmeester)

Directie 

Ramses Graus (artistiek directeur)
Froukje van Dooren (zakelijk directeur)

Marketing & Communicatie

Belinda Limani

Participatie & Educatie 

Valerie Bongaarts
Eva Gouda

Vrijwilligers 

Dries Bossers
Jos Buitinck
Leon Schoonhoven
Marian Deudekom
Marijke Welten
Ruud Van der Leij

Beloningsbeleid

Stichting Theatergroep De Horde hanteert voor het beloningsbeleid van haar medewerkers de cao Toneel en Dans. Alle werknemers, met uitzondering van het bestuur, ontvangen een salaris conform de in deze cao gemaakte afspraken. Bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbetaald. Wel komen zij in aanmerking voor vergoeding van de kosten die zij maken uit hoofde van hun bestuursfunctie. Theatergroep De Horde onderscrhijft de Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit en Inclusie. 

ANBI status

De Horde heeft officieel de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) gekregen. Dat betekent dat we ons voor minstens 90% inzetten voor het algemeen belang. Die ANBI-status opent overigens ook de deur naar allerlei belastingvoordelen voor donateurs en mensen die ons in hun erfenis willen opnemen.

ANBI Publicatieformulier 2023

Bestuursregelement

Het bestuur is verantwoordelijk voor alles wat de stichting doet en nalaat te doen. Het bestuur werkt in onderstaand document een reglement uit met betrekking tot het eigen functioneren en dat van de directie. Dit reglement beschrijft de verantwoordelijkheden en taken van het bestuur, de wijze van de besluitvorming en de verantwoording over de besluiten en de uitvoering daarvan.

Bestuursregelement

Procedure belangenverstrengeling

De stichting gaat ervan uit dat bestuursleden en directieleden midden in de samenleving staan. Dat betekent dat zij een of meerdere (neven) functies hebben. Bestuursleden en directieleden vervullen echter geen functies die strijdig zijn met de belangen van de stichting. Lees hieronder meer over onder procedure rondom belangenverstrengeling.

Procedure belangenverstrengeling

AVG & Privacy

Theatergroep De Horde hanteert een privacybeleid waarin persoonlijke gegevens worden verwerkt conform de Europese Privacyverordening AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Bekijk hier onze privacyverklaring en cookiebeleid.  

Privay & Cookiebeleid

Verhuur

Theater Het Badhuis is niet alleen de thuishaven voor de voorstellingen van De Horde, maar biedt ook een unieke en inspirerende ruimte voor andere activiteiten. Of je nu een professionele theaterproductie wilt opvoeren, een bedrijfsevenement wilt organiseren of een workshop of lezing wil geven, bij ons ben je aan het juiste adres. Met een zaal met een capaciteit van ca. 100 personen, professionele technische voorzieningen en een gezellig foyer bieden wij een karaktervolle locatie voor diverse evenementen. 

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over de beschikbaarheid en tarieven. 

Blijf op de hoogte